Styreleder, Vedlikeholdsansvarlig og Utleie:

Vibeke Limi,

Terrassekompleks 3

Edelgranveien 40, 1356 Bekkestua

Mob:  92 83  12 82

Mail:  vibeke.limi@gmail.comTerrassekompleks 1

Styrerepresentant:

Mette Persson,

Edelgranveien 26, 1356 Bekkestua

Mob:  97 75 85 47

Mail:  ml.persson@yahoo.no


Vara:

Eiliv Børresen,

Edelgranveien 24, 1356 Bekkestua

Mob:  97 59 30 14

Mail:  eilib@online.noTerrassekompleks 2

Styrerepresentant:

Monica Myrdam,

Edelgranveien 36, 1356 Bekkestua

Mob:  47 30 27 75

Mail:  hildemonica.myrdam96@gmail.com


Vara:

Grethe Refsland,

Mail:  gretherefsland@hotmail.comTerrassekompleks 3

Nestleder:

Trond Johansen,

Edelgranveien 42, 1356 Bekkestua

Mob:  92 02 72 17

Mail:  tr-joh3@online.no  


Vara:

Tom Arne Winnje,

Edelgranveien 46, 1356 Bekkestua

Mob:  90 74 71 90

Mail:  taw577@hotmail.comTerrassekompleks 4

Styrerepresentant:

Elin Dinneen,

Edelgranveien, 1356 Bekkestua

Mob:  93 23 58 83

Mail:  elinbruvold@yahoo.com


Vara:

Sverre Dagestad,

Edelgranveien 52, 1356 Bekkestua

Mob:  91 35 76 63

Mail:  sverre@dagestad.infoTerrassekompleks 5

Styrerepresentant, Vaktmesterkontakt og HMS ansvarlig:

Kjell Yssenmoen,

Mob:  91 86 11 83

Mail:  kjell.ysse@gmail.com


Vara:

Jorun Walderhaug Blom,

Edelgranveien 66, 1356 Bekkestua

Mob:  93 23 56 43

Mail:  jorunblom@gmail.com  Terrassekompleks 6

Styrerepresentant:

Geir Steinseth,

Edelgranveien 74, 1356 Bekkestua

Mob:  71 73 81 66

Mail:  geirsteinseth@gmail.com


Vara:

Geir Steinseth,

Edelgranveien 74, 1356 Bekkestua

Mob:  91 73 81 66

Mail:  geirsteinseth@gmail.comTerrassekompleks 7

Styrerepresentant:

Manish Kakar,

Edelgranveien 82, 1356 Bekkestua

Mob:  99 09 14 04

Mail:  manish_kakar@hotmail.com


Vara:

Shawn T. Rutledge,

Edelgranveien 80, 1356 Bekkestua

Mob:  95 21 35 86

Mail:  s@ecloud.org
Admin login