Parabolantenner.
.
Nyhetsbrev - Japp, meld deg på du også. Nå blir det fint - Klikk her
Kart - Her holder vi til - Klikk her...
Fortell en venn om Åsterud Boligsameie - Klikk her
Regelverk om parabolantenner

På grunn av økende problem med ulovlige montering av parabolantenner i strid med sameiets
vedtekter § 18, har styret den 07.12.98
vedtatt utfyllende regler om parabolantenner,
således:

Sameiet mottar og fordeler til den
enkelte seksjon TV-signalene som
tilbys gjennom fellesanlegget
(p.t. signaler fra Alfa-Nett), og dette
antas å være tilstrekkelig for de aller
fleste av beboerne.Styret fastholder
at dette også skal være den fremtidige
ordningen.

Sameiet består av 294 boligenheter. Montering av parabolantenner for å ivareta interesser som knytter seg til arbeid eller næringsvirksomhet aksepteres ikke som grunnlag for å innvilge søknad om parabol.

Behovet for parabolantenne antas å være størst for beboere som kommer fra helt andre land med andre kulturer, der det kan være et begrunnet ønske om å følge med i sendinger fra land man har flyttet fra. I slike tilfeller kan sameiet etter søknad gi samtykke til at parabolantenner monteres på nærmere fastsatte vilkår, og så lenge de i søknaden påberopte forhold gjør seg gjeldende for eieren eller leieren av seksjonen.

Eieren plikter å gi melding til styret straks forholdene som er påberopt som begrunnelse for søknaden endres.

Samtykke til å montere parabolantenne på sameiets bygningskropp, kan trekkes tilbake av styret uten at seksjonseier/leietaker har krav på noen form for kompensasjon. Det er tilstrekkelig begrunnelse for å trekke samtykke tilbake at styret revurderer situasjonen. Her nevnes som eksempel at retningslinjene her etter styrets, eventuelt årsmøtets, syn medfører at for mange parabolantenner monteres. Også nye tekniske løsninger kan medføre krav om demontering, selv om dette påfører seksjonseier/leietaker betydelige utgifter.

Følgende vilkår gjelder for montering av parabolantenne etter at søknad er behandlet av styret og innvilget:

a. Maksimum halvparten av paraboltallerkenen kan være synlig i det horisontale planet fra den høyeste kant på trauet.

b. Parabolantennen skal monteres sa lite iøynefallende som mulig og i farge ikke skille seg vesentlig fra husveggen.

c. Parabolantennen skal monteres under tak.

d. Det skal tilstrebes så liten tallerken som mulig - helst skjermet.

e. Styret vil ikke i fremtiden behandle søknader der   parabolantennener montert uten forutgående innhenting av samtykke fra styret. I slike tilfeller må parabolantennen demonteres før søknaden kan behandles.
Toppen
av siden
Choose language